مروری ثمار موبایل های انقلابی تاریخ که محکوم به مقصد شکست شدند

اربابان اظهاروجود موبایل، تعدادی آنکه مخاطبان كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند و همين پیش اشاره با گوشه چشم ايشان باشند، همه ساله جدیدترین پرچمداران كلاه خود را به مقصد بازارگاه هدیه می کنند و آنچنان علوم شرعي بازی توسط کلمات را خیر می دانند و محصول عربي زبان كندو را قدرتمند معرفی می کنند، که آن یک تکه فلز و شیشه جلاجل نظرمان به مقصد چیزی کاملا متفاوت كره زمين نسخه تقریبا مشابهش جلاجل اسم باشليق قبل بدلگام می شود و توسط قلب و روح مشتاق خریدش می شویم.

پوشيدگي كره زمين حق که نگذریم، هنگامی اوقات این موبایل ها و قابلیت های جدیدشان واقعا انقلابی هستند اما آنطور که تاریخ جاي گير کرده، به مقصد ازای هر کدام كره زمين نسخه های سری گلسی اس سامسونگ یا آیفون های اپل، ده ها محصول افزونتر توسط امکانات اغواکننده نمناك معرفی شدند که هیچگاه نتوانستند کاربران را به مقصد سمت كلاه خود جلب نمایند. جلاجل آدم كردن این موضوع بحث سعی داریم نگاهی داشته باشیم به مقصد  شماری كره زمين این موبایل ها.

Nokia N-Gage (محصول اسم باشليق ۲۰۰۳)

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ نوکیا همچنان یکی كره زمين موفق ترین برندهای معمرين موبایل جلاجل کیهان محسوب می شد اما دیری نپایید که کیهان حرکت به مقصد سمت ایجاد یک اکوسیستم زيرك را ابتر شدن انجام بده و محصولاتی نظیر SideKick و  Palm Treo داغ جا دادند که امکان ساخت موبایل هایی توسط قابلیت ارتباط داشتن به مقصد اینترنت صور دارد.

جلاجل عین حلول كننده اما، به مقصد لطف گجت هایی نظیر کنسول بازی GameBoy Advance شرکت نینتندو، گیمینگ معاشر زیاد كره زمين پیش جلاجل کانون توجه علاقمندان آرامش طلب گرفت و به مقصد پاس نظام ارباب رعيتي هایی نظیر آیپاد هرکسی زن خواهي خرید MP3 شد.

روندی که به مقصد آن اشاعت کردیم این فکر را به مقصد هوش مهندسان نوکیا آورد که چون كه میشد ارچه دستگاهی صور داشت که تمامی این قابلیت ها و امکانات را جلاجل كلاه خود داشت؟ و به مقصد این ترتیب Nokia N-Gage مدير اماكن متبركه آشکارایی.

بنيادگر صفت بويناك که N-Gage همزمان یک اسمارت فون، مدیاپلیر و دستگاهی تعدادی بازی باشد اما نوکیا جلاجل هر سه این مناسبت ها بازی را باخت.

شاید تعدادی درک این مشكل سازي مرغوبيت باشد که به مقصد شکل و ظهور کلی نظام ارباب رعيتي بپردازیم که به مقصد باوري کثیر شبیه به مقصد ساندویچ تاکو باریک (برخودهموار كردن جایی که شماری به مقصد آن لقب تاکو فون دادند). پوشيدگي این شکل ممکن باریک تعدادی گیمینگ درخور اطفال باشد اما مشکل زمانی رخ می نماید که بخواهید كره زمين آن به مقصد ديباچه موبایل كاربرد نمایید.

امکانات مدیاپلیر نظام ارباب رعيتي نیز به مقصد نوبه كلاه خود محصول صفت بويناك و راهی تعدادی روبروي هم قرار گرفتن یا پشت سر تكاپو كردن شهر ترک ها صور نداشت. علاوه ثمار این ارچه كره زمين موزیکی خوشتان می آمد و تمایل داشتید که آن را تعدادی چندبار گوش دهید همچنين هم راهی تعدادی تکرار آن جلاجل نگاه خشم آلود گرفته نشده صفت بويناك و امکان ساخت پلی لیست هم تعدادی نظام ارباب رعيتي صور نداشت.

ارچه خاطرتان هم باشد، جلاجل آن دوران هیچیک كره زمين نقدهای منتشر شده كره زمين این محصول واحد وزن معادل نبودند و همه متفق القول ثمار این باور بودند که N-Gage بدترین ایده ثابت شدن شده كره زمين جانب نوکیاست.

توسط این همه، هیچیک كره زمين این نظرات نوکیا را كره زمين آینده ناامید نکرد و شرکت فنلاندی جلاجل نخستین قدم كريه افزار نظام ارباب رعيتي را به مقصد سنه رسانی انجام بده و پس ازآن نوعی پلتفرم گیمینگ را تعدادی آن ایجاد انجام بده که هیچکس به مقصد طرفش جذب نشد و فرجه جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ میلادی، این شرکت رسما به مقصد زندگی N-Gage پایان داد.

بلک بری استورم (۲۰۰۸)

پوشيدگي شکست های بلک بری به مقصد این یک باروح ختان نمی شوند و بی تردید می توان نمره بیشتری كره زمين محصولات تولیدی آن را جلاجل این مقاله آورد؛ كره زمين موبایل Z10 توسط سیستم عملي ساختن لرزانك-آسه اي كلاه خود که هیچکس برایش اپلیکیشن نساخت برخودهموار كردن جوازعبور توسط طراحی عجیب و غریبش که كره زمين هر نگاه خشم آلود غیرعادی به مقصد نگاه خشم آلود می آمد و حتی موبایل اندرویدی Priv. اما توسط نگاهی دقیق نمناك به مقصد تاریخچه فعالیت های چندین و چندساله بلک بری می توان اینطور گفت که موبایل استورم مهتر ترین فاجعه تعدادی شرکت کانادایی بوده باریک.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ میلادی، بلک بری همچنان یکی كره زمين شرکت های پیشرو اشکال کننده موبایل جلاجل کیهان به مقصد نمره میرفت که پوشيدگي این مشکل نیز برخودهموار كردن قريب زیادی به مقصد خاطره ها اشکال اسمارت فون های کیبورد دار این شرکت به مقصد غيرماذون های Curve، Pearl و Daring باریک که میلیون ها نفر را توسط كلاه خود معاشر نمود.

توسط این همه آیفون ورودی قدرتمند به مقصد بازارگاه آمریکا داشت و اپلیکیشن ها و بازی هایی برایش ساخته شده صفت بويناك که بلک بری حتی فکرش را هم نمی انجام بده. كره زمين صیانت افزونتر نمایشگر تاچ انقلابی نظام ارباب رعيتي هم جلاجل قسم كلاه خود نظیر نداشت و اینطور شد که بلک بری تصمیم گرفت «كشورها آیفون» را معاشر توسط نمایشگر تاچ به مقصد بازارگاه هدیه کند.

نهایتا استورم جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ میلادی به مقصد آمریکا (صرفا كره زمين طریق ورایزن) هدیه شد و همزمان به مقصد افزونتر کشورهای کیهان نیز صادر آشکارایی.

اضافه کنیم که نباوغ کانادایی فرد به مقصد افزودن نمایشگر تاچ به مقصد استورم حقوقدان نبودند و تصمیم گرفتند که کیبورد نگارستان میلیون ها کاربر كلاه خود را توسط بدون شك صدای کلیک متحد شدن داشتنی اش درست جلاجل زیر نمایشگر تعبیه نمایند.

مع الاسف اما هیچیک كره زمين این تدابیر کارگر نیافتاد و سیستم عملي ساختن قدیمی بلک بری ابدا سازگاری واجب شده را توسط آن نداشت و كره زمين سویی، مکانیزم مکانیکی جلاجل بخش تحتانی نمایشگر که بنيادگر صفت بويناك ارائه كردن عملكرد دلپذیر کلیک روی کیبورد فیزیکی را تعدادی کاربران به مقصد تحقير بیاورد شکستی زیاد نيستي. نکته افزونتر آنکه پروسه طراحی و ساخت استورم تقریبا توسط شتابندگي اعمال شد و جلاجل نتیجه رقيق افزار آن مملو كره زمين باگ صفت بويناك.

پوشيدگي این بازخوردهای منفی بلک بری را كره زمين تصمیم كلاه خود صرف نظركرده نکرد. حتی كلام می شود یکی كره زمين فصل نامه نگاران مطرح آن دوران به مقصد غيرماذون David Pogue که بعدها به مقصد نیویورک تایمز ملحق شد مطلبی انتقادی را جلاجل باب این موبایل نوشت که صفت بي فايده باروح هجوم ایمیل های مملو كره زمين انزجارآميز هواداران بلک بری آرامش طلب گرفت. کمی پس ازآن Pogue جلاجل جواب به مقصد این ایمیل ها مطلبی تکمیلی حاوی جملاتی تندتر را به مقصد چاپ رساند و جلاجل آن آورد:

منبرها جلاجل باروح توانایی شما و پوشيدگي آشوب تان تعدادی ارزیابی تکنولوژی تردید دارم. آره، استورم مشخصاتی متفاوت كره زمين محصولات قبلی بلک بری داشت اما آمار فروش آن همچنان به مقصد روند کندش آدم كردن خواهد داد.

تاریخ جاي گير انجام بده که حق توسط Pogue بوده و استورم شکستی زیاد نيستي.

فایرفون آمازون (۲۰۱۴)

برخودهموار كردن قبل كره زمين هدیه فایر فون، آمازون موفقیت های زیادی را جلاجل زمینه كريه افزار هیبت کرده صفت بويناك. کتابخوان های سری کیندل این شرکت توانستند کثیر را توسط كلاه خود معاشر نمایند. تبلت های کوچک سری فایر نیز همين به مقصد ديباچه جایگزینی درخور اطفال و كم ارزش قیمت تعدادی آیپد باروح كاربرد آرامش طلب می گرفتند و اکوسیستم فایر تی اوی نیز برگك دیگری جلاجل دفتراسناد موفقیت های این شرکت محسوب می شد.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ و پس ازآن كره زمين پنج اسم باشليق مبارزه بی وقفه، آمازون عاقبت الامر نخستین موبایل كلاه خود فروسو ديباچه فایر فون را معرفی انجام بده. روی کاغذ این موبایل مملو صفت بويناك كره زمين امکانات بی نظیر شامل ۵ دوربین، نمایشگر ۳D و یک قابلیت رقيق افزاری و كريه افزاری به مقصد غيرماذون Firefly که می توانست اشیاء را شناسایی کند برخودهموار كردن جلاجل لفظ تمایل ايشان را به مقصد سله خرید کاربر اضافه نماید.

نقدهایی هم که كره زمين آن منتشر می شد ترکیبی كره زمين نظرات واحد وزن معادل و منفی را جلاجل كلاه خود داشتند اما طولی نکشید که مشخص شد هیچکس تمایلی به مقصد خرید فایر فون ندارد. كره زمين همه بدتر آنکه به مقصد خاطره ها سیاست های حاکم ثمار روابط موجود میان گوگل و آمازون، FireOS قابلیت دسترسی به مقصد پلی استور گوگل را نداشت و این یعنی تلفن باروح مناقشه نمی توانست كره زمين سرویس های پرکاربردی نظیر گوگل مپس، جیمیل یا گوگل داکس كاربرد کند.

این پروژه ناكامروا هزینه ای بزرگوار ثمار ۱۷۰ میلیون دلار را ثمار آمازون تحمیل انجام بده و جلاجل پاییز اسم باشليق ۲۰۱۵ میلادی، فرد یک اسم باشليق پس ازآن كره زمين هدیه فایرفون به مقصد بازارگاه، آمازون ثمار زندگی آن پایان داد و اعلام نمود که دستور كار ای تعدادی ورود مكرر به مقصد این مربوط به حوزه ندارد.

اچ تی سی فرست ناميده شده به مقصد فیسبوک فون (۲۰۱۳)

كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۰ میلادی این شایعه به مقصد راه افتاد که فیسبوک قصد دارد موبایل مختص به مقصد كلاه خود را اشکال و عازم شدن بازارگاه کند و این شایعه تعدادی اختصاصی سه اسم باشليق همچنان به مقصد قوت كلاه خود باقی صفت بويناك و همزمان خبرنگاران و اهالی رسانه نیز جلاجل باب دلایل منطقی تعدادی هدیه اسمارت فون كره زمين صیانت فیسبوک خامه فرسایی می کردند.

واقعیت امر اینجاست که فیسبوک، حتی قبل كره زمين خرید اینستاگرام و واتس اپ قدرتمندترین و شاید نگارستان ترین اپلیکیشن جلاجل iOS و اندروید به مقصد نمره می رفت و تعدادی صفت به خاطرسپردني این اسم پيش خر چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين آنکه این شبکه اجتماعی رقیبی تعدادی آیفون بسازد؟

بنابراین جلاجل بهار هنگام اسم باشليق ۲۰۱۳، فیسبوک عقبه به مقصد این ایده رنگ واقعیت بخشید و توسط همیاری اچ تی سی، محصولی به مقصد غيرماذون HTC First را واصل بازارگاه انجام بده. اینترفیس این موبایل که توسط غيرماذون فیسبوک هوم شناساننده می شد زیادتر بدون شك لانچر سفارشی سازی شده اندروید صفت بويناك و جلاجل نتیجه می توان گفت که فرست ابدا شایسته ديباچه فیسبوک فون نيستي.

جلاجل واقع ایده اصلی كره زمين ساخت این موبایل آن صفت بويناك که کاربر پیام های فیسبوک كلاه خود را مستقیما روی ورقه هوم دریافت نماید و امکانی برایش مهيا شود که توسط كاربرد كره زمين بخشی به مقصد غيرماذون Chat Heads جلاجل کمترین زمان توسط دوستانش تباني برپا کند و پیام های تقریبا آنی جلاجل اخبار توسط اتفاقات جهات كلاه خود دریافت نماید.

اما طولی نکشید که مشخص شد هیچکس تمایلی به مقصد مرتبط بودن ورقه هوم فیسبوک روی اسمارت فون كلاه خود ندارد و كلاه خود نظام ارباب رعيتي نیز ظاهری به مقصد نكراء كم توان کننده داشت.

حدودا یک ماه پس ازآن كره زمين هدیه این موبایل، اپراتور آمریکایی (AT & T) قیمت آن را كره زمين ۹۹ دلار به مقصد zero.99 دلار پایین آورد و حيات تازه يافتن اچ تی سی فرست پس ازآن كره زمين فرد یک اسم باشليق به مقصد كله دار آمد.

مایکروسافت Kin (اسم باشليق ۲۰۰۵)

مایکروسافت گرچه توسط ویندوز موبایل كلاه خود یکی كره زمين نخستین بازیگران اظهاروجود اسمارت فون به مقصد نمره می رود توسط این همه هیچگاه نتوانست موفقیتش جلاجل مربوط به حوزه سیستم های دسکتاپی را جلاجل این زمینه نیز تکرار کند. اما جلاجل میان تمامی قدم های خطاكار دانستن این شرکت جلاجل زمینه موبایل شاید بتوان بدترین كندو را مایکروسافت Kin حالی.

Kin محصول برداري خرید Hazard توسط مایکروسافت باریک (بدون شك شرکتی که تلفن زيرك نگارستان SideKick را معرفی انجام بده) و ارچه بخواهیم آن را جلاجل یک يكباره توصیف کنیم باید بگوییم که چیزی مابین یک اسمارت فون و تلفن غیرهوشمند صفت بويناك.

جالب باریک بدانید که Kin برخلاف اسمارت فون های معمولی فاقد اپلیکیشن صفت بويناك توسط این حلول كننده کاربرانش می توانستند به مقصد شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، فیسبوک، مای اسپیس و در عرض شبکه مایکروسافت تعدادی ذخیره سازی عکس و فیلم دسترسی داشته باشند.

توسط جلاجل نگاه خشم آلود مرتبط بودن کمپین های تبلیغاتی مایکروسافت، توقف می رفت که Kin موبایلی مدرن تعدادی دسترسی به مقصد شبکه های اجتماعی باشد و به مقصد این خاطره ها توجه خیلی ها را به مقصد كلاه خود جلب نماید. اما فرد شش هفته پس ازآن كره زمين رونمایی مشخص آشکارایی که این تصورات خلاف حقیقت باریک و مایکروسافت نیز جلاجل جواب به مقصد حيات تازه يافتن Kin پایان داد.

نکته پایانی آنکه جلاجل این بازه شش هفته ای فرد ۵۰۰ نظام ارباب رعيتي كره زمين این موبایل به مقصد فروش رفت و کمی پس ازآن دانسته ها عربي زبان ای كره زمين مشاجرات داخلی جلاجل مایکروسافت به مقصد دستگاه بافندگي آمد که جلاجل نهایت به مقصد حذف شدني موبایل Kin كره زمين  اظهاروجود كشيده شده آشکارایی.

سامسونگ گلکسی بیم

سامسونگ جلاجل سالیان اخیر موبایل های نیکویی اشکال کرده اما محصولات ناكامروا هم جلاجل کارنامه آن مشاهده می شوند. تعدادی همال گلکسی بیم را جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که این شرکت جلاجل جریان کنگره جهانی موبایل اسم باشليق ۲۰۱۲ معرفی انجام بده. گلکسی بیم جلاجل مايه بدون شك محرزشدن اس ادونس صفت بويناك ولي توسط یک پروژکتور داخلی.

جلاجل اینجا باید اشاعت کنیم که سامسونگ اسم باشليق ها قبل ایده ساخت موبایلی توسط یک پروژکتور داخلی را جلاجل کره عملیاتی کرده صفت بويناك و مهندسانش باور داشتند که خیلی ها می خواهند كره زمين اسمارت فون كلاه خود تعدادی بازتاباندن تصاویر توسط رزولوشن پایین روی دیوارهای مهتر كاربرد نمایند.

مع الاسف اما گلکسی بیم به مقصد ميانجي ایراداتی نظیر قیمت فوق، حجیم وجود داشتن تنه و امکانات قدیمی اش نتوانست توجه کاربران را به مقصد كلاه خود جلب نماید و كره زمين سویی یک نسخه قدیمی كره زمين اندروید را ايفا می انجام بده که آن نیز تعدادی خیلی ها آزاررسان دهنده صفت بويناك.

جالب باریک بدانید که انتقادات نوشين و شدید علیه بیم هم نتوانست فکر گلکسی بیم را كره زمين كله دار مهندسان سامسونگ بیرون کند و این شرکت جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ نسخه جایگزین تعدادی آن را مغرفی انجام بده که آن هم امکاناتی قدیمی داشت و آرامش طلب صفت بويناك باروح توجه چینی ها آرامش طلب بگیرد که مع الاسف اینطور نشد.

پروژه آرا گوگل (۲۰۱۳-۲۰۱۶)

به مقصد دیدگاه تکنیکی پروژه آرا یک موبایل نيستي و ابدا شانس واقعيت يابي یافتن را پیدا نکرد. جلاجل مقابل اما، آرا پروژه ای صفت بويناك که گوگل اسم باشليق ها زمان و زروسيم كلاه خود را محض اين كه آن کرده صفت بويناك اما نتوانست رنگ واقعیت به مقصد آن بدهد و نهایتا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ آن را واي انجام بده.

اما بگذارید کمی به مقصد پشت سر همچنين گردیم، جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳، موتورولا که بعدها زیر چترمانند گوگل آرامش طلب گرفت اعلام انجام بده که روی یک پلتفرم موبایلی ماژولار به مقصد غيرماذون پروژه آرا کار می کند. آرا یک موبایل ابتدایی توسط ماژول های دايگي تعویض صفت بويناك که می شد تعدادی ارتقاء کلی نظام ارباب رعيتي ايشان را به مقصد سنه رسانی انجام بده و كره زمين این دیدگاه برخودهموار كردن حدودی به مقصد لگو شباهت داشت.

ایده اصلی این اسمارت فون آن صفت بويناك که به مقصد جای ارتقاء مستمر و کلی تلفن های معاشر، کاربر بتواند صرفا شماری كره زمين قطعات کلیدی آن نظیر سیستم دوربین، صفت برهنه پا و CPU را به شدني بدهد که پوشيدگي توسط پيشواز بالای نشریات مقابل شدن شد.

اما مع الاسف این پروژه به مقصد ميانجي تغییراتی که جلاجل آن رخ داد توسط شکست مقابل شدن شد؛ تعدادی همال جلاجل اول كلام شد که موبایل های آرا قیمتی بین ۵۰ برخودهموار كردن ۱۰۰ دلار خواهند داشت جلاجل حالی که گوگل جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ تایید انجام بده قیمت صفت انحصارطلب شده تعدادی ايشان توسط پرچمداران اعلی بازارگاه برابری می کند.

جلاجل واقع شيوا شد که کسی موبایل ماژولار نمی خواهد و بعدها حتی محصولات مانند آن ای که كره زمين صیانت ال جی و موتورولا معرفی شدند نیز توسط شکست مقابل شدن گردیدند.

پیکچر فون محصول AT&T (اسم باشليق ۱۹۶۴)

اپراتور آمریکایی، AT&T، اسم باشليق ها قبل كره زمين اسکایپ و فیس تایم رویای مراوده تصویری را جلاجل كله دار داشت و تعدادی اختصاصی زیاد كره زمين سی اسم باشليق صفت انحصارطلب مبارزه كلاه خود را به مقصد کار گرفت برخودهموار كردن به مقصد تلفن ویدیویی رنگ واقعیت ببخشد. مراسم معرفی تکنولوژی ابداعی توسط این شرکت نیز جلاجل قسم كلاه خود بی نظیر صفت بويناك.

نخستین محصول این شرکت Picturephone غيرماذون داشت که جلاجل یک نمایشگاه بین المللی جلاجل Flushing Meadow Park به مقصد اسم باشليق ۱۹۶۴ میلادی رونمایی شد. دموی ارائه شده كره زمين قابلیت های این موبایل هم به مقصد نكراء توانست حاضران جلاجل سالون را به مقصد وجد بیاورد.

كلام می شود که AT&T بي پروايي كردن ای بزرگوار ثمار نیم میلیارد دلار را محض اين كه توسعه و تحقیق تعدادی اشکال موبایلی کرده که بنيادگر صفت بويناك آینده را پیش روی مخاطبانش آرامش طلب دهد حلول كننده آنکه چنین آینده ای چهل و پنج اسم باشليق پس ازآن رنگ واقعیت به مقصد كلاه خود گرفت.

این شرکت جلاجل هزل گويي ۱۹۷۰ میلادی فرد توانست ۵۰۰ مشترک را تعدادی سرویس ویدیو کال كلاه خود جذب نماید. هزینه كاربرد كره زمين آن سرویس بسیار فوق، حجم و اندازه نظام ارباب رعيتي های باروح نیاز زیاد و بها کلی آن اندک صفت بويناك و اینطور شد که مبارزه های این اپراتور آمریکایی راه به مقصد جایی نبرد.

پوشيدگي باید اشاعت کنیم که کمپانی باروح مناقشه جلاجل هزل گويي ۱۹۹۰ میلادی نیز مبارزه مشابهی را تعدادی ارائه این سرویس اعمال داد که آن نیز محکوم به مقصد شکست شد و فرجه این اسکایپ صفت بويناك که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ میلادی مراوده ویدیویی را به مقصد لفظ رایگان جلاجل اختیار عموم مردم آرامش طلب داد.

مطلب پیشنهادی

Digipic-AppleiPhone7-01-1-1.jpg

اپل چون كه زمانی تبدیل به مقصد نخستین کمپانی تریلیون دلاری تاریخ می شود؟

تحلیلگر شرکت بین المللی «RBC Capital Markets» معتقد باریک قيمت بازارگاه اپل طی ۱۲ الی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *