بایگانی برچسب: مجلس سنای آمریکا

سناتورهای آمریکایی مجاز به مقصد كاربرد كره زمين پیام رسان ايمن ساختن «سیگنال» شدند

iphone-Signal.jpg

مجلس سنای آمریکا زردتشتي كاربرد كره زمين اپلیکیشن پیام رسان موبایلی سیگنال (Sign) را تعدادی اعضای کنگره صادر انجام بده. عضو مجلس اعيان «ران وایدن» جلاجل همین اخبار نامه تبریکی را تعدادی افزونتر مقامات خوشه ها فرستادن نموده و به مقصد خاطره ها تأیید این بايسته، كره زمين ايشان تشکر کرده …

توضیحات بیشتر »